Udruga Hrvatskih Menadžera Sigurnosti

Vijesti

 • CROATIA Grand Prix Security 2017 - Hrvatska velika nagrada sigurnosti 2017

  Odlukom Upravnog odbora Hrvatske udruge menadžera sigurnosti HUMS-a na posljednjoj sjednici, otvara se nominacijski postupak
  za dodjelu 
  CROATIA Grand Prix Security 2017
  Hrvatska Velika Nagrada Sigurnosti 2017.

  Odlukom Upravnog odbora Hrvatske udruge menadžera sigurnosti na posljednjoj sjednici, otvara se nominacijski postupak za dodjelu CROATIA Grand Prix Security 2017 - Hrvatska Velika Nagrada Sigurnosti 2017.

  u slijedećim kategorijama:

  1.   za medijsku promociju sigurnosti (tv, tiskani mediji, portali),

  2.   za najbolji projekt lokalne i područne (regionalne) samouprave za sigurnost zajednica

  3.   za najbolji projekt poslovnog sektora u ostvarivanju sigurnosti zajednice

  4.   za inovativnost na području tehničke zaštite,

  5.   za ostvarivanje i razvoj sigurnosti u kompanijama,

  6.   za hrabri čin policijskog službenika, zaštitara i/ili građanina,

  7.   za najreprezentativniji projekt sustava sigurnosti,

  8.   za najbolju domaću stručnu knjigu iz područja sigurnosti,

  9.   za individualni doprinos u ostvarivanju i razvoju struke odnosno sigurnosti zajednice

  10. za najbolji projekt NVO (nevladine organizacije) za sigurnost zajednice

  11. za društvenu odgovornost - inicijativa godine,

  12. za partnerstvo u sigurnosti - inicijativa godine

  Nominacijski postupak završava 18. rujna 2017 godine.

  Sa ponosom ističemo da žiri Hrvatske velike nagrade sigurnosti čine: Predsjedavajući prof.dr.sc.Vlatko Cvrtila, dekan Veleučilišta VERN Zagreb, doc.dr.sc. Valentina Kranželić, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet u Zagrebu, dr.sc. Krunoslav Borovec, Ravnateljstvo policije RH, doc.dr.sc.Božo Skoko, Fakultet političkih znanosti u Zagrebu, Ana Raić-Knežević, novinarka i mr.Alen Ostojić, predsjednik HUMS-a.

  Obrazac za nominaciju možete skinuti OVDJE.

Anketa

Da li ste spremni cjeloživotno se obrazovati?

Member of the EUNWA

Menadžment urbane sigurnosti
HEP Master Centar

Copyright © Hrvatska udruga menadžera sigurnosti 2012., sva prava pridržana.

Nivas
Nivas.hr | Uploading 24/7
Interactive Design & Development
Ladislava Štritofa 1
Zagreb 10000 Croatia
Work 385-(0)1 | 2320-541